Phuket International Tourism Conference (Phuket ITC) 2021
Crisis Management in Tourism and Hospitality: Challenges, Responses and Recovery Strategies

ส่งบทความวิจัย


ที่อยู่
ที่อยู่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

อีเมล์

[email protected]

โทรศัพท์

076-211-959, 076-240-474 ถึง 7 ต่อ 7410

แฟกซ์

076-211-778