การประชุมวิชาการระดับชาติ
การจัดการภาวะวิกฤติด้านการท่องเที่ยว : ความท้าทาย การตอบสนอง และกลยุทธ์ในการฟื้นฟู
2021-06-15 @ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

กำหนดการ

30 April 2021 Regular Registration Deadline
15 May 2021 Edited Deadline
30 April 2021 Review Deadline
25 May 2021 Announcement Date
15 June 2021 Conference Date
ที่อยู่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

อีเมล์

[email protected]

โทรศัพท์

076-211-959, 076-240-474 ถึง 7 ต่อ 7410

แฟกซ์

076-211-778