การประชุมวิชาการระดับชาติ
การจัดการภาวะวิกฤติด้านการท่องเที่ยว : ความท้าทาย การตอบสนอง และกลยุทธ์ในการฟื้นฟู

Registration


Address
Attendee fees Early-Bird Regular
NON-Student 1000 THB 1000 THB
Student 1000 THB 1000 THB
Bank กรุงไทย สาขาถนนเทพกระษัตรี
Swift Code
เลขบัญชี 377-0-21914-7
Name PKRU-Conference
ที่อยู่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

อีเมล์

[email protected]

โทรศัพท์

076-211-959, 076-240-474 ถึง 7 ต่อ 7410

แฟกซ์

076-211-778