การประชุมวิชาการระดับชาติ
การจัดการภาวะวิกฤติด้านการท่องเที่ยว : ความท้าทาย การตอบสนอง และกลยุทธ์ในการฟื้นฟู

ลงทะเบียน


ที่อยู่
ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมฟัง Early-Bird rate Regular rate
บุคคลทั่วไป 1000 THB 1000 THB
นักศึกษา 1000 THB 1000 THB
ธนาคาร กรุงไทย สาขาถนนเทพกระษัตรี
Swift Code
เลขบัญชี 377-0-21914-7
ชื่อบัญชี PKRU-Conference
ที่อยู่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

อีเมล์

[email protected]

โทรศัพท์

076-211-959, 076-240-474 ถึง 7 ต่อ 7410

แฟกซ์

076-211-778