การประชุมวิชาการฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 22
2023-02-18 @ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กำหนดการ

26 January 2023 Regular Registration Deadline
30 January 2023 Review Deadline
7 February 2023 Edited Deadline
10 February 2023 Announcement Date
18 February 2023 Conference Date
ที่อยู่

มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

21 ม.6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

อีเมล

researchpkru@gmail.com

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โทรศัพท์

062-3522588 / 088-4434139

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

แฟกซ์

076-211-778

//