มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15
ภายใต้หัวข้อ “BCG Model กับการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง: โอกาสและความท้าทาย สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”
2023-09-01 @ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 โดยมีกำหนดการเปิดรับบทความ ตั้งวันที่ 1 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน พ.ศ.2566
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งแบ่งการนำเสนอออกเป็น 2 รูปแบบ คือ บรรยายและโปสเตอร์

กำหนดการ

30 June 2023 Regular Registration Deadline
11 August 2023 Review Deadline
8 August 2023 Edited Deadline
1 August 2023 Announcement Date
1 September 2023 Conference Date
ที่อยู่

มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

21 ม.6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

อีเมล

researchpkru@gmail.com

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โทรศัพท์

062-3522588 / 088-4434139

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

แฟกซ์

076-211-778

//