การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 2024
The Tourism and Hospitality Management National Conference 2024
2024-06-13 @ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 2024 (The Tourism and Hospitality Management National Conference 2024)

13 มิถุนายน 2567

โดยสมาคมธุรกิจโรงแรมไทยภาคใต้ และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สนับสนุนโดย...วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ

กำหนดการ

30 April 2024 Early-Bird Registration Deadline
25 May 2024 Regular Registration Deadline
30 May 2024 Review Deadline
5 June 2024 Edited Deadline
8 June 2024 Announcement Date
13 June 2024 Conference Date
ที่อยู่

มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

21 ม.6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

อีเมล

researchpkru@gmail.com

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โทรศัพท์

062-3522588 / 088-4434139

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

แฟกซ์

076-211-778

//